Edirne’nin Keşan ilçesinde, Danişment köyünden kaldırılmak istendiği sırada olayların çıktığı "tiny house"larla ilgili Keşan, İpsala, Enez Ziraat Odaları, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Keşan Ticaret Borsası (TB), İpsala Ticaret Borsası (TB) başkanları tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

"Tiny house (küçük ev)" meselesine ilişkin, Keşan Ziraat Odası Başkanlığında başlayan basın açıklamasında konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Darcan, şunları söyledi:

"Son zamanlarda Edirne ilimizde tarım arazilerine izinsiz olarak konulan tiny house işgali sorunuyla ilgili konunun tarafı olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve konuya dikkat çekmek amacıyla bu basın açıklamasını yapma gereği duyuyoruz. İlimiz, ülkemiz çeltik ve ayçiçek üretiminde 1’inci, buğday üretiminde 4’üncü sırada yer alarak, stratejik ürünlerin üretildiği verimli toprakları ile ön plana çıkmaktadır. Ancak, son günlerde, ilimizde tüzel kişilikler (Kooperatif) kurularak tarım arazileri satın alındığı, bu arazilerde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ‘Tarım Dışı Kullanım İzni’ alınmadan ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereği ‘İmar Planı’ yapılmadan kooperatif yönetimleri tarafından tapuda tescili mümkün olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu, kooperatif üyesi olarak hisse satın alınması durumunda her bir hisse için geçici veya kalıcı yapılar (konteyner, tinyhouse, vb.) konabileceği ve burada konaklanabileceği şeklinde kanuna aykırı bilgiler verilerek hisse satışı yapıldığı, hisselere tekabül eden alanların tel çit, tahta çit, vs. ile bölünerek oluşturulan ve tapuda tescili mümkün olmayan parseller arasına yollar yapılarak, kanalizasyon, su ve elektrik hattı döşenerek imar parseli gibi pazarlandığı, dolayısıyla tarım arazilerinin kullanım bütünlüğünün bozulduğu ve bitkisel üretim dışında kullanılarak tahrip edildiği ve kaçak yapılaşmaya neden olunduğu gözlemlenmektedir. Tarım alanlarına, en basitinden bir yapı yapılması dahi birçok izni gerektirmekteyken ve tarım dışı arazi kullanım izinlerinde, toprak koruma kurulunca hassasiyetle değerlendirme yapılırken, bu şekilde tarım arazilerinin izinsiz olarak ‘tiny house’ adı verilen küçük evlerin kurulması suretiyle işgal edilmesi endişe verici. Bu eylemler, hem tarımın sürdürülebilirliğini tehdit etmekte hem de çevresel dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu şekilde hiçbir izin alınmadan gelecek nesillerimize borcumuz olan tarım topraklarımızın yok olmasına müsaade edilmemelidir. Bu çerçevede, ilimizdeki ilgili kurum ve mercilere, Edirne’nin tarım arazilerinin ve turizm bölgelerinin korunmasına yönelik olarak, tiny house ve kaçak yapılara izin verilmeme konusunda yaptıkları çalışmaları nedeni ile desteğimizi belirtir, kamuoyu adına teşekkür ederiz."

Basın açıklamasına; Keşan, İpsala ve Enez Ziraat Odaları başkanları ile Keşan TSO, Keşan ve İpsala TB ile Keşan Muhtarlar Derneği başkanları da katıldı.

Kaynak: iha