Bilimsel araştırma nasıl yapılır, bilimsel araştırma, objektif olmaya ve araştırmacının bir sonuca varabilmesi için analiz için çok sayıda bilgi toplamaya odaklanan sistematik bir süreci içerir. Bu süreç, araştırma yöntemine (bilimsel araştırma yöntemi, değerlendirme araştırması veya eylem araştırması) bakılmaksızın tüm araştırma ve değerlendirme projelerinde kullanılır. Çalışma, başka bir kişinin aynı çalışmayı tekrar yapabileceği şekilde belgelenir. Bu, çalışmanın kopyalanması olarak adlandırılır.

Başkalarının süreci ve sonuçları gözden geçirebilmesi için çalışmayı belgelemeden yapılan herhangi bir araştırma, bilimsel araştırma sürecini kullanan bir araştırma değildir. Bilimsel araştırma süreci, adımların süreçteki diğer adımlarla bağlantılı olduğu çok adımlı bir süreçtir. Sürecin bir adımında değişiklikler yapılırsa, araştırmacı değişikliklerin süreç boyunca yansıtıldığından emin olmak için diğer tüm adımları gözden geçirmelidir. Araştırma nasıl yapılır öğrenmek isterseniz aşağıdaki adımları uygulayarak daha doğru bir araştırma yaparsınız.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Nasıl Yapılır;

Bilimsel araştırmanın öncelikle bir amacı olması gerekmektedir. Bunun sonucunda çıkarımlar ve tezler hatta bulgular kullanılarak ilerlenmelidir. Bilimsel çalışma nasıl yapılır sorusu sorunu belirledikten sonra veri toplama ve veri analizi yapabilirsiniz.

İşte madde madde bilimsel çalışma ve araştırma yöntemleri basamakları;

Adım 1: Sorunu Belirleyin

Süreçteki ilk adım, bir problemi tanımlamak veya bir araştırma sorusu geliştirmektir.

Adım 2: Literatürü İnceleyin

Artık sorun tespit edildiğine göre, araştırmacının araştırılan konu hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerekiyor. Bunu yapmak için, araştırmacı araştırma problemi ile ilgili literatürü gözden geçirmelidir. Bu adım, sorun alanı hakkında temel bilgiler sağlar. Literatür taraması, geçmişte hangi çalışmaların yapıldığı, bu çalışmaların nasıl yürütüldüğü ve problem alanındaki sonuçlar konusunda araştırmacıları eğitir.

Adım3: Sorunu Açıklayın

Çoğu zaman, sürecin ilk adımında belirlenen ilk sorun çok büyük veya kapsam olarak geniştir. Sürecin 3. adımında araştırmacı problemi açıklığa kavuşturur ve çalışmanın kapsamını daraltır. Bu ancak literatür incelendikten sonra yapılabilir. Literatür taraması yoluyla kazanılan bilgi, araştırma projesini netleştirme ve daraltma konusunda araştırmacıya rehberlik eder.

Adım 4: Terim ve Kavramları Açıkça Tanımlayın

Terimler ve kavramlar, çalışmanın amaç beyanında veya çalışmanın açıklamasında kullanılan kelimeler veya ifadelerdir. Bu ögeler, çalışma için geçerli oldukları için özel olarak tanımlanmalıdır. Terimler veya kavramlar, çalışmayı kimin okuduğuna bağlı olarak genellikle farklı tanımlara sahiptir. Terimlerin ve ifadelerin ne anlama geldiğiyle ilgili kafa karışıklığını en aza indirmek için, araştırmacının bunları çalışma için özel olarak tanımlaması gerekir.

Atatürk, yapay zekâ teknolojisiyle gerçeğe en yakın sesiyle Türk halkına seslendi Atatürk, yapay zekâ teknolojisiyle gerçeğe en yakın sesiyle Türk halkına seslendi

Adım 5: Popülasyonu Tanımlayın

Araştırma projeleri, belirli bir grup insana, tesislere, çalışan değerlendirmelerine, programlara, finansal duruma, pazarlama çabalarına veya teknolojinin operasyonlara entegrasyonuna odaklanabilir. Örneğin, bir araştırmacı topluluktaki belirli bir grup insanı incelemek isterse, çalışma belirli bir yaş grubunu, erkekleri veya kadınları, belirli bir coğrafi bölgede yaşayan insanları veya belirli bir etnik grubu inceleyebilir.

Adım 6: Enstrümantasyon Planını Geliştirin

Çalışma planı, enstrümantasyon planı olarak adlandırılır. Enstrümantasyon planı, çalışmaya kimlerin katılacağını belirleyerek tüm çalışma için bir yol haritası görevi görür; verilerin nasıl, ne zaman ve nerede toplanacağı ve programın içeriği.

Adım 7: Veri Toplayın

Enstrümantasyon planı tamamlandıktan sonra, asıl çalışma verilerin toplanmasıyla başlar. Veri toplama, araştırma sorusunu yanıtlamak için gereken bilgileri sağlamada kritik bir adımdır. Her çalışma, araştırma sorusunu yanıtlamak için, ister literatürden ister deneklerden olsun, bir tür verilerin toplanmasını içerir.

Adım 8: Verileri Analiz Edin

Araştırma sürecinin 1’den 7’ye kadar olan adımlarına adanan tüm zaman, çaba ve kaynaklar bu son adımla sonuçlanır. Araştırmacı nihayet, araştırma sorusunun cevapla alabilmesi için analiz edecek verilere sahiptir. Enstrümantasyon planında araştırmacı, verilerin nasıl analiz edileceğini belirlemiştir. Araştırmacı şimdi verileri plana göre analiz eder.

Nitelikli bir araştırma yapmak istiyorsanız yukarıdaki 8 adımı eksiksiz uygulayarak bilimsel araştırma nasıl yapılır öğrenmiş olursunuz.

Nicel ve Nitel araştırma yöntemleri nedir?

Bu ikili araştırma yöntemleri ne kadar birbirine karıştırılsa da aslında birbirinden farklı yöntemleri sıralamadan önce tam olarak kavranması için bunların ne olduğunu bilmek gerekir.

Nicel ne demek; Nicel kelimesi TDK tarafından kısa bir anlam içerisinde kullanılsa da aslında tam manasıyla şunu diyebiliriz. Ölçülebilir olabilen durumlar olarak adlandırabiliriz. Örnek olarak uzunluk, kısalık, mesafe gibi unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir örnek ile açıklayalım;

“Ahmet uzun boylu biridir.”

Nitel ne demek: Nitel kelimesi TDK tarafından kısa bir anlam içermektedir. Bizim için açıklayıcı olması bakımından soyut unsurların göz önünde bulundurularak varlığın ya da o şeyin durumunu bildirmektedir. Bir örnek ile açıklayalım ve yine “Ahmet” kişisini kullanalım;

“Ahmet iyi bir insandır.”

Nicel ve Nitel kelimelerini anladığımıza göre şimdi bu araştırmanın nasıl olacağını ve arasında ki farkları bulmaya çalışalım. Hatta bir biri ile karşılaştıralım ve gözle görülür araştırmalar nasıl meydan çıkıyor bilmiş olalım.

Nicel araştırma yöntemleri;

Nicel araştırma nedir? nicel araştırma modelleri yapılan araştırmanın matematiksel yani sayısal verilere dayanmaktadır.

  1. Deneysel yöntem; Ortaya atılan hipotez ya da sorunların deneyler ile orataya çıkarılması. Ortam oluşturulduktan sonra yapılan gözlemlerin tümü.

  2. Betimleme Yöntemi; Bir olayın, olgunun veya olayın ne olduğunu açıklama yöntemidir.

  3. İçerik analizi; Sorunu gözleme dayalı halinden alıp, eldeki verileri kullanarak standart haline getirebilme eylemidir.

  4. Yöneylem araştırması; Eldeki verilerin kısıtlı olması sonucu farklı olgularla pratik çözümler için geliştirilmiş yöntem.

Nitel araştırma yöntemleri;

Nitel araştırma nedir? Sosyal bilimleri kapsayan araştırmalara verilen isim diyebiliriz. Konuyu ölçmekten ziyade ona bir kimlik kazandırmayı amaç edinir desek daha yerli olur. İşte unsurlarından bazıları;

  1. Alan araştırmaları; Verilerin toplanabilmesi için ofis, laboratuvar, iş yeri ortamı ve veri depolama alanlarında değil de sahada yapılan araştırmalardır.

  2. Örnek olaylar; Konuyla ilgili istenilen hedeflere ulaşmak ya da bulunan sorunun çözülmesi amaçlanmaktadır.

  3. Etnografik araştırma; Günlük hayatın ve sosyal çevrenin oluşumu hakkında ki araştırma yöntemlerindendir.

  4. Anlatıma dayalı araştırmalar; Konuları sadece sesli şekilde dinleyerek verileri işleme alan araştırma türüdür.

İnegöl haber, bursa haber, İnegöl sondakika, bursa sondakika