Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, belirli taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İhaleler, taşınmazların sıralamalarına göre farklı tarih ve saatlerde gerçekleştirilecek. Birinci, ikinci ve üçüncü sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odası'nda yapılırken dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sıradaki taşınmazların ihalesi ise Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odası'nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin belirli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgelerin arasında geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, başkası için ihaleye katılacaklar için vekaletname, tebligat için adres beyanı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin yetkilendirildiğini gösteren belge veya noter tasdikli vekaletname bulunuyor.

Şartname ve ihale dosyaları, mesai saatleri içinde Uludağ Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz şekilde görülebilir.

Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda, tekliflerin belirli şartlara uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması gerekmektedir. Posta gecikmelerinden dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir.

Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği, internet üzerinden erişilebilir.

İhale bilgileri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün internet adreslerinden öğrenilebilir.

Sertifikaların ödeme aracı olarak kabul edilmediği belirtilmiştir.

Ekran Görüntüsü 2024 05 30 130846

Ekran Görüntüsü 2024 05 30 130855

Ekran Görüntüsü 2024 05 30 130906

Kaynak: HABER MERKEZİ