1-Özünden esans, parfüm, ilaç, merhem de yapılan, güzel kokulu reçinesi olan bir ağaç türü.

2-Başta Letonya’nın olmak üzere Rusların da sık tercih ettiği bir içki türü, likör.

Sevan Nişanyan, sözcüğün İbranice bosem ile eş kökenli, ayrıca Aramice/Süryanice’de bsama, besma’nın da güzel koku, rayiha anlamında eş kökenli olduğunu ifade etmektedir.

EYMİR MAHALLE KONAĞI VE KIZLAR KULÜBÜ YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETE GİRDİ EYMİR MAHALLE KONAĞI VE KIZLAR KULÜBÜ YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETE GİRDİ

Sözcük, daha çok güzel koku ve tatla ilgili kelimelerde karşımıza çıkar. İtalyanca’da hoş koku anlamına gelen balzamus sözcüğü, bugün balzamik sirke’de çıkmaktadır. Hoşa gidildiğinden, dile kolay ve güzel geldiğinden lisanımıza dolanan sözcükleri ifade ettiğimiz pelesenk de bu sözcükten türemedir.