Karacabey Belediyesi tarafından içlerinde rampa, kantar ve lokanta gibi işyerlerinin olduğu 31 işyeri sezonluk olarak liraya verilecek. Kiralama ihaleleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile 25.06.2024 Salı tarihinde, Saat:14.20 ila 16.50 saatleri arasında, sıra numaralarını takip ederek, Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1, Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 8. Kat Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Sddefault-1

İhale tarihi ve bilgileri;

İLAN

T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RAMPA, KANTAR VE LOKANTA İŞYERİ

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

Sıra No.

Bölge No :

Kiralanan Yerin Adresi ve Nev-i

(Mahalle,Pafta,Ada,Parsel,Mevkii,Yüzölçümü)

İhale Saati

Muhammen Bedeli (₺)

Geçici Teminatı (₺)

Kira

Süresi

1

 

 

 

 

 

1.

Ortasarıbey Mahallesi RAMPA

14:20

10.500,00 TL. (Sezonluk)

10.500,00 TL.

Sezonluk

2

Eskisarıbey Mahallesi RAMPA

14:25

8.000,00 TL. (Sezonluk)

8.000,00 TL.

Sezonluk

3

Eskisarıbey Mahallesi KANTAR

14:30

4.000,00 TL. (Sezonluk)

4.000,00 TL.

Sezonluk

4

Sazlıca Mahallesi RAMPA (Kantar Tarafı)

14:35

8.600,00 TL. (Sezonluk)

8.600,00 TL.

Sezonluk

5

Yenisarıbey Mahallesi, KANTAR

14:40

3.000,00 TL. (Sezonluk)

3.000,00 TL.

Sezonluk

6

Yenisarıbey Mahallesi RAMPA

14:45

8.600,00 TL. (Sezonluk)

8.600,00TL.

Sezonluk

7

2.

Hotanlı Mahallesi RAMPA (Yol Tarafı)

14:50

7.500,00 TL. (Sezonluk)

7.500,00 TL.

Sezonluk

8

Küçükkaraağaç Mahallesi RAMPA

14:55

2.000,00 TL. (Sezonluk)

2.000,00 TL.

Sezonluk

9

3.

Akhisar Mahallesi RAMPA

15:00

6.500,00 TL. (Sezonluk)

6.500,00 TL.

Sezonluk

10

Akhisar Mahallesi KANTAR

15:05

4.000,00 TL. (Sezonluk)

4.000,00 TL.

Sezonluk

11

İsmetpaşa Mahallesi KANTAR

15:10

3.250,00 TL. (Sezonluk)

3.250,00 TL.

Sezonluk

12

İsmetpaşa Mahallesi RAMPA 1 (Köy Tarafı)

15:15

8.600,00 TL. (Sezonluk)

8.600,00TL.

Sezonluk

13

4.

Beylik Mahallesi KANTAR

15:20

1.000,00 TL. (Sezonluk)

1.000,00 TL.

Sezonluk

14

Beylik Mahallesi RAMPA (Ana Asfalt Tarafı)

15:25

4.500,00 TL. (Sezonluk)

4.500,00 TL.

Sezonluk

15

Ova Hamidiye Mahallesi KANTAR

15:30

2.500,00 TL. (Sezonluk)

2.500,00 TL.

Sezonluk

16

Ova Hamidiye Mahallesi RAMPA

15:35

3.000,00 TL. (Sezonluk)

3.000,00 TL.

Sezonluk

17

Ovaesemen Mahallesi KANTAR

15:40

2.500,00 TL. (Sezonluk)

2.500,00 TL.

Sezonluk

18

Ovaesemen Mahallesi RAMPA (Tarla-Arazi Tarafı)

15:45

10.500,00 TL. (Sezonluk)

10.500,00 TL.

Sezonluk

19

 

5.

Bakırköy Mahallesi KANTAR

15:50

2.750,00 TL. (Sezonluk)

2.750,00 TL.

Sezonluk

20

Bakırköy Mahallesi RAMPA 1 (Mezarlık Yanı)

15:55

8.600,00 TL. (Sezonluk)

8.600,00 TL.

Sezonluk

21

Bakırköy Mahallesi RAMPA 2 (Kavaklık Yanı)

16:00

1.750,00 TL.

(Sezonluk)

1.750,00 TL.

Sezonluk

22

6.

Taşlık Mahallesi RAMPA 2 (Dere Kenarı)

16:05

8.000,00 TL. (Sezonluk)

8.000,00 TL.

Sezonluk

23

7.

Yolağzı Mahallesi KANTAR+RAMPA

16:10

3.500,00 TL. (Sezonluk)

3.500,00 TL.

Sezonluk

24

Gönü Mahallesi KANTAR+RAMPA

16:15

11.000,00 TL. (Sezonluk)

11.000,00 TL.

Sezonluk

 

 

 

 

25

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

Fevzipaşa Mahallesi KANTAR

16:20

1.000,00 TL. (Sezonluk)

1.000,00 TL.

Sezonluk

26

Keşlik Mahallesi KANTAR

16:25

1.000,00 TL. (Sezonluk)

1.000,00 TL.

Sezonluk

27

Ekinli Mahallesi KANTAR

16:30

1.000,00 TL. (Sezonluk)

1.000,00 TL.

Sezonluk

28

Ekmekçi Mahallesi KANTAR

16:35

1.500,00 TL. (Sezonluk)

1.500,00 TL.

Sezonluk

29

Subaşı Mahallesi KANTAR

16:40

1.000,00 TL. (Sezonluk)

1.000,00 TL.

Sezonluk

30

Sultaniye Mahallesi KANTAR

16:45

8.000,00 TL. (Sezonluk)

8.000,00 TL.

Sezonluk

31

Drama Mahallesi, (44 Pafta, 225 Ada, 4 No.lu Parselde)

76. Sokak, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Binası,

Zemin Kat, No:15/D  Adresinde Bulunan Lokanta İşyeri.

(8 Nolu Bağımsız Bölüm:434,01m² İşyeri + 34,19m² Depo)

16:50

10.000,00TL (Aylık)

10.000,00TL

1 Yıllık

 

MADDE 1-  İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

            Kiralama ihaleleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma (açık teklif usulü) ile 25.06.2024 Salı tarihinde, Saat:14.20 ila 16.50 saatleri arasında, yukarıda şartnamenin 1. ve 2. sayfalarında ayrıntılarıyla yer alan tabloda (listesinde) belirtilen ilgili sıra numaralarını takip ederek, (her bir taşınmaz ayrı ayrı) Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1, Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 8. Kat Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir.

            İsteklilerin belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale tarihinde, en geç ihale saatinde, İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

MADDE 2-  ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERE VERİLMESİ

İhale konusu kiralanacak yerlere ait ilgili şartname isteklilere 100,00-TL. bedel karşılığında T.C. Karacabey Belediye Başkanlığı; Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerinden verilecektir. Kiralanacak yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar Karacabey Belediyesi Canbalı Mahallesi, Bursa Caddesi, No:255 Belediye Hizmet Yerleşkesindeki Muhtarlık İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir.

Adres: Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı, No:1 Karacabey/BURSA Tel:02246768640 Fax: 02246768639

MADDE 3-  TEMİNATLAR

Geçici ve Kesin Teminat: İsteklilerin söz konusu rampa ile kantarlar ve lokanta işyeri (taşınmaz) kiralama ihalesine katılabilmeleri için, kiralamak istedikleri her bir taşınmaz yer için ayrı ayrı yukarıdaki (liste) tabloda belirtilen geçici teminatı en geç ihale saatine kadar, T.C. Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Veznelerine nakden (peşin) yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz ve koşulsuz teminat mektupları veya Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonolarını Karacabey Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Teminat ve şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. İhaleye katılacak olan isteklilerden, Karacabey Belediyesine herhangi bir borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar. (Borçlarını yapılandırıp, taksitlerini süresinde ödeyenler hariç.)   Yukarıda şartnamenin 1. ve 2. sayfasında yer alan tabloda, 1. sıra ile 30. sıra numaraları arasında (30 dahil) kayıtlı olarak; Ortasarıbey, Eskisarıbey, Sazlıca, Yenisarıbey, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ova Hamidiye, Ovaesemen, Bakırköy, Taşlık, Yolağzı, Gönü, Fevzipaşa, Keşlik, Ekinli, Ekmekçi, Subaşı ile Sultaniye kırsal mahallelerimizde bulunan ve (ihale konusu) Rampa ile Kantar işyeri ihalesi üzerinde kalan ihale alıcısından; kira sözleşmesi imzalanmadan önce (veyahut sözleşme anında) her bir yer için 2.000,00 TL. kesin teminat alınacaktır.

                Yukarıda şartnamenin 2. sayfasında yer alan tabloda, 31. sıra numarasında kayıtlı Drama Mahallesi, (44 Pafta, 225 Ada, 4 No.lu Parsel) 76. Sokak, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Binası, Zemin Kat, No:15/D, Adresinde Bulunan (8 No.lu Bağımsız Bölüm: 434,01m² İşyeri + 34,19m² Depo) ihale konusu taşınmaz Lokanta İşyeri için, ihale üzerinde kalan ihale alıcısından; kira sözleşmesi imzalanmadan önce veyahut sözleşme anında, (ihale edilen kira bedeli üzerinden) toplam ihale bedelinin % 6’ sı (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

            İhale üzerinde kalan istekli, kesin (hiçbir olumsuz şart içermeyen) ve süresiz banka teminat mektubunu ya da Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğine nakden (peşin) yatırılacak kesin teminat bedeline ilişkin makbuzu en geç sözleşme anında Karacabey Belediye Başkanlığına vermek zorundadır. Kesin teminatın sözleşme imzası için öngörülen sürede verilmemesi halinde ihale ortadan kalkar, isteklinin geçici teminatı irat kaydedilir ve istekli hiçbir hak iddia edemez.

            MADDE 4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI (İHALE DOSYASINDA ARANAN BELGELER)

   İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

1.                  Nüfus cüzdanı sureti , (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

2.                  18 yaşını doldurmuş olmak,

3.                  Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmuhaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),

4.                  Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine ve/veya teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),

5.                  Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

6.                  İdareye (kurumumuza) herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,

7.                  İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesi aslını yahut noter onaylı suretini ibraz etmeleri,

8.                  İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,

9.                  Geçici teminatın ve (şartname bedelinin) ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,

(Şartname – İhale dosya bedeli iade edilmeyecektir.)

10.              Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri asılları (yahut Noter onaylı aslı gibidir suretleri)

11.              İsteklinin bir şirket olması halinde;

a.                  İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış bir belgenin aslını yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,  

b.                  Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgenin aslını yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,

c.                  Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

12.              İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

a.                  Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,

b.                   Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri yetkili bir makamdan sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2024 yılı içinde alınmış bir belgenin aslını yahut noter onaylı aslı gibidir suretini ibraz etmesi,  

c.                  Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı,

d.                  Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,

e.                  Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,

f.                   Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.

13.              İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

14.              Rampaların ihalesine katılacak olan Gerçek veya Tüzel kişi isteklilerin, ihale başvurusu esnasında Vergi Mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesi kayıt belgesinin kurumumuza ibrazı.

            İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibidir yapılmış olan onaylı suret asıllarının sunulması zorunludur. İhale sırasında, ilgili ihale yerinde ( Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No:1, Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 8. Kat Meclis Toplantı Salonunda ) hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İlan Olunur.                                                                                                                                                                                                   

Kaynak: www.ilanbis.bik.gov.tr