Kök hücreler kendilerini yenileyebilme ve farklılaşma yeteneğine sahip, henüz özelleşmemiş fakat vücuttaki diğer hücrelere farklılaşabilen, hasar görmüş dokuları yenileyebilen ana hücrelerdir. Bu hücreler çok farklı tıp alanlarında farklı amaçlarla kullanırken ortopedik hastalıkların tedavisinde hasarlı dokuları yenilemekte kullanılır. Kök hücrenin temel özelliklerinden biri ise bu hücrenin özelleşmiş olmaması ve bu sayede diğer hücrelere farklılaşabilmesidir. Bu özellikleri sayesinde bu hücreler kalp kası hücreleri, kan hücreleri ve sinir hücreleri gibi özelleşmiş hücrelere kaynaklık edebilirler. Hücreler nakil edildiklerinde alıcıda hasarlı dokuyu yenileyebilme özelliğine sahiptir.
Embriyodan, fetüsten ve insanın kendi kemik iliği, yağ ve kanından elde edilebilir. Ortopedik tedavide kullanılan kök hücreler stromal vasküler fraksiyon adı verilir. Çeşitli yöntemler elde edilmekle beraber bizim kullanım şeklimizde göbek yağından elde edilen saf yağın yıkama filtre ve özel santrifüj cihazları ile stromal vasküler fraksiyonun(KÖK HÜCRE) elde edilmesidir.

Mezenkimal kök hücreler insan vücudunda var olan hücrelerdir. Bu hücreler hasarlanmış dokulara verildiğinde o dokulardaki hücrelerle iletişime girerek o hücreleri tanır ve hasar bölgesinde salınan sinyalleri algılayarak hasar bölgesine yerleşir ve oradaki dokulara dönüşerek iyileşmeyi sağlar. Buradaki temel olay hasar gören bazı dokularımızın kendilerini yenileme özelliklerinin olmaması veya sınırlı olması bu amaçla vücudun otolog mezenkimal hücrelerini doku tamiri amacıyla hasarlı bölgelere vererek hiçbir yan etki taşımayan mükemmel bir tedavi seçeneğidir.

Kök hücre tedavisi steril ameliyathane ve şartlarda uygun hasta seçimi sonrası günübirlik yatış ile yapılır. Hasta işlemden 1-2 saat sonra evine yürüyerek gidebilir. Hastanın genellikle göbek bölgesinde lokal bir anestezi ağrı hissetmeden yapılan anestezi sonrası cilt altından subkütan doku altından gerekli miktarda yağ ince bir kanül yardımı ile alınır. Hazırlama işlemi bir saat süren kök hücreler hastaların durumuna ve ihtiyaçlarına ve yerine göre koşullandırılmış plazma ve doku yenileyici kolojenle birlikte verilir. KÖK TEDAVİSİ BİR AMELİYAT DEĞİLDİR.

Kaynak: Haber merkezi