18 İl'i tek tek sıraladı! "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak" 18 İl'i tek tek sıraladı! "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Çin’de konuşulan bir Türkçe lehçesidir.

Çin’de yaşayan Salarların konuştuğu bu dil, Oğuz grubuna ait bir Türk dilidir.

Kökenleri Salur boyun ait olan Salarlar kendilerine Salır demektedir.

Konuştukları dil ise Salırca’dır.