39 yıl önce Bursa’da İnegöl Çarşısı’ndaki bir dükkanda ticari hayatına başlayarak birçok ülkeye ihracat yapan tekstil firması Armes Home iflas etti. Bursa İflas Müdürlüğü, Armes Home firmanın alacaklılarına çağrıda bulundu. İşte detaylar...
Kurulduğu günden itibaren her geçen gün büyüyen Armes Home firması, Bursa'da 4000 m2'lik tesis içinde faaliyet gösteriyor. 34 ülkeye ihracat yapan Armes Home firmasının konkordato süreci sonlandırıldı ve iflasına karar verildi. 
İFLAS RESMEN AÇILDI
1985 yılında Özgür Çeyiz adında küçük bir işletme olarak İbrahim Özdemir ve Semra Özdemir tarafından Bursa şehir merkezinde bulunan İnegöl Çarşısı‘nda temelleri atılan daha sonra ise Armes Home adını alan tekstil firması ekonomik sıkıntıları aşamayınca iflas etti. 
Bursa İflas Müdürlüğü tarafından ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda şu ifadelere yer verildi;

BURSA
İFLAS DAİRESİ
2024/9 İFLAS
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI
İFLAS DAİRESİ'NDEN
Müflisin adı soyadı ve adresi : Armes Ev Tekstili Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Ticaret Sicil No : 385 - Vergi No. 0080035883500011
Bursa 1. inci Ticaret Mahkemesinin 2018/ 1287 Es. - 2024/ 472 Es. Ve02.04.2024tarihli kararı ile iflasına ve tasfiyenin ADİ TASFİYE usulü ile icrası tensip kılınmış olduğundan:
1 - Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (*) içinde Bursa İflas Müdürlüğümüze yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, v.s) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
2 - Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İ.İ.K. 336.Mad. uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
3 - Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
4 - 15.08.2024 günü saat 14:00-14:30 saatleri arasında Bursa BAM 4. Kat C Blok "Hakim Savcı Yard. Uyg. Merk." adresinde 1. ALACAKLILAR TOPLANTISI yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.
* 1- Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir. 2- Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiginde miras hükümleri gereğince evvelce alacaklılar davet
edilmişse 1 numaralı bentteki süre (10) güne indirilir.
** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70'e karşılık gelmektedir.

Zxcv-5

Kaynak: HABER MERKEZİ