Astronomi, insanlar uzun zamandır gökyüzünde olan biteni merak ediyorlar. Etraflarındaki evrene anlam ve düzen koymaya çalışıyorlar. Takımyıldızların hareketi gece gökyüzünde beliren yıldızları izlemesi kolay olmasına rağmen, tutulmalar ve gezegenlerin hareketi gibi diğer göksel olaylar da görülmektedir. Gök bilim dallarına ve eylemlerine göre şekillenmektedir. Her dalın kendisine göre uzmanları ve araştırmacıları bulunur. Bu sayede yapılar birleştirilerek simülasyonlar oluşturulur.

Astronomi nedir?

Moleküler Biyoloji Nedir? Moleküler Biyoloji Teknikleri Moleküler Biyoloji Nedir? Moleküler Biyoloji Teknikleri

Güneş, ay, yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, gaz, galaksiler, toz ve diğer Dünyevi olmayan cisimlerin incelenmesidir. NASA, astronomiyi basitçe “yıldızlar, gezegenler ve uzay çalışmaları” olarak tanımlıyor. Astronomi ve astroloji tarihsel olarak ilişkiliydi, ancak astroloji bir bilim değildir. Astronomi ile hiçbir ilgisi olmadığı kabul edilmektedir.

Tarihsel olarak, göksel cisimlerin gözlemlerine odaklanmıştır. Astrofizik için yakın bir eksendir. Özetle, astrofiziğin incelenmesini içerir. Nesnelerin davranışı, özellikleri ve hareketi üzerinde yoğunlaşır. Bununla birlikte, modern astronomi bu organların hareketlerinin ve özelliklerinin birçok unsurunu içeren iki terim günümüzde sıklıkla birbirinin yerine kullanılır.

Modern gökbilimciler iki alana düşme eğilimindedir: Teorik ve Gözlemsel.

• Gözlemsel gök bilimciler yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve benzerlerinin doğrudan incelenmesine odaklanırlar.
• Teorik gök bilimciler, sistemlerin nasıl evrimleşmiş olabileceğini modeller ve analiz eder.

Diğer bilim dallarının aksine, gök bilimciler bir sistemi tamamen var oluştan, yok oluşa kadar gözlemleyemezler. Dünyanın, yıldızların ve galaksilerin ömrü milyonlar veya milyarlarca yıl arasındadır. Bunun yerine, gök bilimciler, nasıl evrildiklerini, geliştiklerini ve yok olduklarını belirlemek için evrimin çeşitli aşamalarındaki bedenlerin anlık görüntülerine ulaşmaktadır. Bu nedenle, teorik ve gözlemsel astronomi birlikte harmanlanma eğilimindedir, çünkü teorik bilim adamları gerçekte toplanan bilgileri simülasyonlar oluşturmak için kullanmaktadır.

Gözlemler modelleri doğrulamaya hizmet eder veya onları ayarlama ihtiyacını gösterir. Bilim adamlarının belirli nesneler ve olayların üzerinde uzmanlaşmasına izin vererek bir dizi alt alana ayrılmıştır. Gezegen gök bilimcileri, gezegenlerin büyümesine, evrimine ve yok olmasına odaklanır. Çoğu güneş sistemindeki dünyaları incelerken, bazıları nasıl olabileceğini varsaymak için diğer yıldızların etrafındaki gezegenler hakkında bulunan kanıtları kullanırlar. Bulunan veriler ve kanıtlar toparlanarak gezegenlerin belli başlıklı konuları tartışılır. Bu sayede araştırmaların gerçeklik payı doğrulanmış olur.