-Yahudi İncil’ine göre Yakup peygamberin abisi ve İshak peygamberin oğlu Esav’ın soyu.

Deprem uzmanı uyardı! Bursa'da daha fazla faylanma var Deprem uzmanı uyardı! Bursa'da daha fazla faylanma var

-Kavminadı Asur dilinde Udumi; Yunanca’da Idoumaía; Latince’de, Idumæa veya Idumeadır. Bu kavim, Ürdün’e komşu ve Necef Çölü ile Araba Vadisinin bulunduğu yerde yaşayan Sami dilinde konuşan bir halktı.

Halk, adını edom denen ve bölgede yaygın olan kırmızı kum taşından almıştı.