Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiye karşı sert önlemler almayı sürdürüyor. Alışveriş sonrasında fiş almayanlar için cezai uygulamalar yolda. Ayrıca, lüks bir yaşam sürerken gelirlerini gizleyenlere yönelik de yeni tedbirler gündemde. Harcamaları ile gelirleri arasında belirgin bir uyumsuzluk olanlar, açıklayamadıkları miktarlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalacaklar. Bakanlığın hazırladığı yeni vergi paketi, yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

Bu pakette, kazanç seviyesine göre orantılı vergi ödemesini hedefleyen düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı işlemlere karşı her geçen gün yeni bir adım atıyor. Fiş veya fatura gibi belgeleri düzenlemeyen ya da bu belgeleri almayanlara yönelik ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Özellikle, yüksek harcamalar yapanların mali durumları daha yakından takip edilecek. Maliye Bakanlığı, harcamaları ile beyan edilen gelirleri arasında %20’den fazla fark olan ve lüks bir hayat sürmesine rağmen gelirini düşük gösteren bireylerden, bu farkı açıklamaları istenecek ve bu gelirler üzerinden de vergi alınacak.

Fiş Almayanlara Ceza Geliyor

Ekonomim'de yayımlanan bir habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan öneriler, alışverişte belge düzenlemesiyle tüm toplumu ilgilendiriyor. Mevcut düzenlemelere göre, fatura veya fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere, belgenin tutarının %10'u kadar ve en az 3 bin 400 TL özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Tüketici durumunda olan alıcılar için bu ceza 1/5 oranında uygulanıyor. Yeni dönemde, GİB hem alıcılara hem de satıcılara uygulanan cezaların artırılmasını öngörüyor. Buna göre, satıcıların belge düzenlemesine uymadıkları ilk tespitinde cezanın asgari 3 bin 400 TL'den 30 bin TL'ye yükseltilmesi öneriliyor. Eğer satış bedeli yüksek ise, belgelendirilmemiş tutarın %30’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Başkalarının IBAN Hesaplarını Kullananlara Ağır Cezalar

Ayrıca, satışlarını şirket hesaplarına değil de aile üyelerinin veya başkalarının IBAN hesaplarına yönlendiren şirketler ile kendi hesaplarını bu amaçla kullandıranlara yönelik ağır yaptırımlar da getiriliyor. Bu tür işlemler için en az 30 bin TL, en fazla 20 milyon TL olmak üzere, işleme konu tutarın %10’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Lüks Harcamalar Mercek Altında

Sözcü'de yer alan bir başka habere göre ise, gelirleri ile harcamaları arasında %20'den fazla fark bulunan ve lüks bir yaşam tarzı süren kişiler, Maliye tarafından sorgulanacak. Kaynağı belirsiz gelirlerden vergi alınacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde, bu tür mükellefler, beyan ettikleri gelirleriyle yaptıkları seyahat ve lüks otel harcamalarını Maliye'ye açıklamak zorunda kalacaklar. Açıklanamayan farklar, arızi kazanç olarak kabul edilerek, Gelir Vergisi tarh edilecek ve bu kişilere vergi incelemesi başlatılması bekleniyor.

Kaynak: Sözcü