Pandemi ve deprem gibi doğal felaketlerin bilinçsiz doğal kaynak kullanımı ve çarpık kentleşme sorunlarıyla yüzleşmeyi sağladığını belirten Doç. Dr. Hande Sanem Çınar, çözümün mimari ve çevre arasında yeni bir ilişki öngören sürdürülebilirlik kavramının; yer, teknoloji ve çevrenin değerleri ile karşılıklı ilişkiler içinde tasarım sürecine dâhil edilmesinde olduğunu belirtti.

Çağımızda yaşanan hem doğal hem de insan kaynaklı sorunlara dikkat çeken İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Sanem Çınar, "Yakın bir geçmişte yaşadığımız pandemi ve deprem, bilinçsizce kullanılan doğal kaynaklar ve çarpık kentleşme sorunlarıyla yüzleşmemizi sağladı. Her doğal felakette önlemler almaya çalıştığımız ardından unuttuğumuz ya da ertelediğimiz gerçekler, sürdürülebilirliğin önemini her geçen gün daha da belirgin hale getiriyor" dedi.

"Bütüncül olarak sürdürebilir mimarlık çözümleri gerçekleşmelidir"

İnşa edilecek bina ve çevrelerin sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlanması ve uygulanması, mimarinin ve çevrenin bütünsel olarak sürdürülebilirliğini sağlayacağına değinen Doç. Dr. Çınar, "İnşa edilecek bina ve çevresinin tasarım-yapım-kullanım-yıkım süreçlerinde sürdürebilir bir yaklaşımla tasarlanması ve stratejilerin belirlenmesi, uygulamaların yapılması önemlidir. Mimari ve çevre arasında yeni bir ilişki öngören sürdürülebilirlik kavramı, yer, teknoloji ve çevrenin değerleri ile karşılıklı ilişkiler içinde tasarım sürecine dâhil edilmelidir. Böylece mimarinin ve çevrenin bir arada sürdürülebilirliği de sağlanacaktır. Bu sebeple bütüncül olarak sürdürebilir mimarlık çözümleri gerçekleşmelidir" şeklinde konuştu.

Geleceğin tehlikesi: Sürdürülebilir Mimarlık Çözümleri

Geleceğimizin tehdit altında olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çınar, sürdürülebilir mimarlık çözümlerinin erişilebilirlik, ulaşım, kültürel devamlılık, mekân ve kimlik duygusu, yerellik gibi sürdürülebilirliğin diğer katmanlarını da içine alarak geleceğe yönelik çözümleri tek tek özetledi.

Mimari yapının etkin kullanılmalı

"Malzeme tasarrufu sağlayan tasarımlarla, uygun ölçülendirme ve bilinçli inşaatlar yapılarak çevresel zararlar azaltılabilir."

Mimari yapıların çevre peyzajı ile uyumluluğu olmalı

"Yapılar, çevre analizleriyle flora, fauna ve su kaynakları gibi doğal unsurlar göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır. Yeşil koridorlar oluşturarak yeşil alanların sürdürülebilirliği sağlanmalı, yerel bitki kullanımı ve çevreye duyarlı mekânlar öncelikli olmalıdır."

İç mekânlar etkin kullanmalı

"Mobilya ve iç tasarım, yaşanabilir bir çevre için hayati öneme sahiptir. Doğal ışıktan yararlanma, hava kalitesi, havalandırma ve konfor sağlanmalıdır. Modüler ve esnek mobilyalar tercih edilmelidir."

Enerji etkin kullanılmalı

"Enerji tüketimini azaltmak, karbon salımını düşürmenin yanı sıra doğal teknolojileri kullanarak mimari mekânlarda enerji tasarrufu sağlamak önemlidir. Bunun için, bina ve çevrede enerjinin etkin kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmalıdır."

Su etkin kullanılmalı

"Su kaynaklarının azalmasıyla bilinçli su kullanımı ve yağmur suyu hasadının önemi artmaktadır. Çatılardan gelen yağmur sularının toplanması, filtrelenmesi ve kullanılması ekonomik ve çevreci bir yaklaşımdır. Yağmur suyunun ekonomik kullanımı için su hasadı sistemleri ve yeşil çatılar yaygınlaştırılmalıdır."

Çevre dostu malzeme kullanılmalı

"Sürdürülebilir yapılar için yerel veya yakın çevreden elde edilen malzemeler tercih edilmeli ve yenilikçi tasarım ilkeleri kullanılmalıdır, bu sayede nano malzemeler de sorunlara çözüm sağlayabilir."

Kaynak: iha