Gürsu Belediye Başkanlığına ait Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi Ramiz Yiğit Caddesi üzerinde bulunan 2 adet normal daire, 1 adet dubleks daire ile 1 adet asma katlı dükkan ’Kapalı Teklif Usulü’’ ile ihaleye çıkarılıyor. Yapılacak 4 adet taşınmazdan Gürsu Belediyesinin, 13 milyon 300 Bin TL gelir elde etmesi bekleniyor.

ilanbis.bik.gov.tr’de yer alan ilan şu şekilde;

İHALE İLANI

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIS İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

1-İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres       :  Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Belediye Hizmet Binası

Tel             :  0 224 371 50 00

Fax            :  0 224 371 50 14

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI.

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’unun 35/a Maddesi ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale hükümleri çerçevesinde yapılacak olan ihaleler tabloda belirtilen tarih ve saatte Gürsu Belediye Hizmet Binasında toplanacak olan Gürsu Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

-İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale saatinden önce ilgili belediye personellerine teslim edecektir.

3-İHALE DÖKÜMANININ (ŞARTNAME) TEMİN EDİLMESİ.

-İhale konusu kiralanacak yere ait ilgili şartname isteklilere 500,00-TL bedel karşılığında Gürsu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden temin edilebilecektir. Kiralanacak yerlere ait bilgiler ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilgili personellerinden öğrenilebilir.

4-TEMİNATLARDAN; GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILMIŞ OLMASI.

Geçici Teminat; İhaleye katılacak isteklilerin, söz konusu yerler için tabloda belirlenen Geçici Teminat bedellerini en geç ihale saatine kadar, Gürsu Belediye Başkanlığı Gelir Şefliği veznelerinden yatırmaları gerekmektedir.

5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

a-)Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

b-)Geçici teminatı yatırmış olmak,

c-)Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge.

d-)Kimlik fotokopisi.

e-)Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

f-)İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

g-)Gürsu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

h)Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.

i-)Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.

j-)Tüzel Kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri.

k-)Şirket ise Ticaret sicil gazetesi.

6 - EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF İHALE KOMİSYONUNCA BELİRLENECEKTİR.

7 -TEKLİFLER BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

8- BU İLANDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 2886 SAYILI DİK’NUN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                

SIRA NO

TAŞINMAZ ADRESİ

BRÜT

ALANI

NET

ALANI

 

 

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARASI

NİTELİĞİ

MUHAMMEN BEDELİ                          

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1.

KURTULUŞ MAH. ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CAD. RAMİZ YİĞİT CAD. NO:158

83,00 m2

75,00 m2

1. KAT

1 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM

NORMAL DAİRE

1.800.000,00 TL

(BİR MİLYON SEKİZ YÜZ BİN TÜRK LİRASI)

54.000,00 TL

(ELLİ DÖRT BİN TÜRK LİRASI)

02.07.2024

10:00

2.

KURTULUŞ MAH. ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CAD. RAMİZ YİĞİT CAD. NO:158

105,00 m2

95,00 m2

2. KAT

2 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM

NORMAL DAİRE

2.000.000,00 TL

(İKİ MİLYON TÜRK LİRASI)

60.000,00 TL

(ALTMIŞ BİN

TÜRK LİRASI)

02.07.2024

10:30

3.

KURTULUŞ MAH. ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CAD. RAMİZ YİĞİT CAD. NO:158

209,00 m2

188,00 m2

3. KAT

+

 ÇATI KAT

3 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM

DUBLEKS DAİRE

3.500.000,00 TL

(ÜÇ MİLYON BEŞ YÜZ BİN TÜRK LİRASI)

105.000,00 TL

(YÜZ BEŞ BİN

TÜRK LİRASI)

02.07.2024

11:00

4.

KURTULUŞ MAH. ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ CAD. RAMİZ YİĞİT CAD. NO:158/A

Asma Kat :90,00m2

 Dükkan  :110,00m2

 Toplam  :200,00m2

177,00 m2

ZEMİN + ASMA

KAT

4 NO’LU BAĞIMSIZ BÖLÜM

ASMA KATLI DÜKKAN

6.000.000,00 TL

(ALTI MİLYON

TÜRK LİRASI)

180.000,00 TL

(YÜZ SEKSEN BİN

TÜRK LİRASI)

02.07.2024

11:30

Kaynak: ilanbis.bik.gov.tr