Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için belirlenen hububat alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 2024 mahsulü için makarnalık buğdayın ton başına fiyatı 10 bin lira, ekmeklik buğdayın fiyatı 9 bin 250 lira ve arpanın fiyatı ise 7 bin 250 lira olarak belirlendi. TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi), bu fiyatları ve fark ödemesi desteklerini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı bitkisel üretim birinci tahmin verilerine göre, hububat grubunda üretimde geçen yıla kıyasla ortalama %5,4'lük bir azalma bekleniyor. Özel olarak buğday üretiminin %4,5 oranında düşerek 21 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Şu anda ülke genelinde hububat hasadının yaklaşık %5'lik kısmı tamamlanmış durumda. 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, TMO, üreticilere depolama kolaylığı sağlamak amacıyla ürün kabulüne başladı. Hasat süreci boyunca piyasa hareketlerini yakından izleyen TMO, bugün itibarıyla 2024 mahsulü hububat alım fiyatlarını ve fark ödemesi desteklerini kamuoyuna duyurdu. 2024 yılı için belirlenen fiyatlarla birlikte, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere buğdayda ton başına 1.750 liraya kadar, arpada ise ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği sağlanacak. Böylece, üreticilerin eline geçecek toplam miktar makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira olacak.

Ayrıca, üreticilere gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteği de verilmeye devam edilecek. Ürün bedellerinin ödemeleri ise 45 gün içinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Bakanlık, hasat döneminde meydana gelen arz yoğunluğu nedeniyle fiyatların düşmesini engellemek, ihracat için gereken hammaddenin yurt içi üretimden sağlanmasını temin etmek ve üreticiyi korumak için Ticaret Bakanlığı ile birlikte çeşitli dış ticaret önlemleri aldığını belirtti. Bu kapsamda, 2018 yılından beri yasak olan ve yerli buğdaydan yapılan kati un ihracatı serbest bırakıldı. Ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa ve kırıklarının ihracatı ise TMO'dan uygunluk alarak kontrollü bir şekilde serbest bırakıldı. Ayrıca, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde buğday ithalatı 21 Haziran 2024 tarihinden itibaren 15 Ekim 2024 tarihine kadar durduruldu ve piyasa koşullarına göre bu süre daha ileri bir tarihe kadar uzatılabilir. TMO, diğer ürün fiyatları ve alım detaylarıyla ilgili ek açıklamalar yapacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ