Lösemi gelişme sebepleri nelerdir ? Bu sorunun cevabı bilinmemektedir. Ancak, yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, aşağıda belirtilen bazı faktörlerin, lösemi gelişme riskini artırdığı bulunmuştur. Bu faktörler lösemi gelişme riskini artırsa da, risk faktörleri bulunan kişilerin hepsi lösemiye yakalanmamaktadır.  
Kanser tedavisi altında olanlar: Çeşitli kanserler nedeniyle kemoterapi esnasında alkilleyici ajanlar ve platinyum ajanları adı verilen maddelerin kullanıldığı kişilerde, kemoterapiden yıllar sonra lösemi gelişme riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Radyoterapi alanlarda da lösemi tiplerinden birinin gelişme riski daha fazladır.
Genetik bozukluklar: Lösemilerin gelişiminde genetik faktörlerin rol oynadı düşünülmektedir. Fanconi anemisis, ataksia telenjiektazia, Bloom sendromu, Li-Fraumeni sendromu, Down sendromu gibi genetik anormallikler bulunan kişilerde lösemi gelişme riski de yüksektir.
Bazı kimyasal maddelere maruz kalma: Benzen, kauçuk sanayii, kimya sanayii ve ayakkabı imalathanelerinde kullanılan bir madde olup, uzun süreli maruziyetin lösemi gelişme riskini artırdığı düşünülmektedir. Formaldehite maruz kalan kişilerde de lösemi gelişme riskinin yüksek olduğu ileri sürülmüştür.
Sigara: Sigara içenlerde Akut myeloid lösemi gelişme riski artmaktadır.
Radyasyon: Atom bombası veya nükleer reaktör kazalarında olduğu gibi, yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalan kişilerde, lösemi gelişme riski yüksektir. Teşhis amaçlı kullanılan radyolojik tetkik yöntemlerinde kullanılan radyasyon miktarı çok daha düşük olduğundan, lösemi gelişmesi ile ilişkili görülmemektedir.
Ailede lösemi geçiren kişilerin bulunması: Ailesinde bir veya birkaç kişide lösemi olması, kişinin lösemiye yakalanma riskini artırır.
İleri yaş: Herhangi bir yaşta görülse de, bazı lösemi tipleri yaş ilerledikçe daha fazla görülür.
Cinsiyet: Bazı lösemi tipleri erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla görüldüğünden erkekler daha fazla risk altındadır.
Virüs enfeksiyonları: İki çeşit virüs enfeksiyonunun lösemi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Epstein Barr virüsü (EBV)ve İnsan T hücreli Lenfoma/Lösemi Virüsü-1 (HTLV) nedeniyle enfeksiyon geçirenlerin lösemiye yakalanma riskinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 

Kaynak: Haber merkezi