“Mean Corpuscular Hemoglobin” İngilizce kelimelerinin kısaltması olan MCH, kan sayımı testinde yapılan ölçümlerden biridir. Bu kelimeler Türkçe olarak “ortalama alyuvarlar hemoglobini” anlamına gelir. MCH testi ile kan dolaşımındaki alyuvarlarda bulunan hemoglobinin miktarı ölçülür. Bilindiği gibi hemoglobin, alyuvarlar içinde akciğerlerden aldığı oksijeni vücut hücrelerine taşıyan bir proteindir. Oksijen taşıma kapasitesi açısından hemoglobin miktarı çok önemlidir. Alyuvarların üretiminden oksijen taşıma faliyetine kadar olan olaylar hemoglobin miktarının yeterli olmasına bağlıdır. Eksikliği durumunda kansızlığa yol açan bu proteinin alyuvarlar içindeki miktarı MCH testi ile belirlenir.

MCH normal aralığı nedir ?

MCH'nin normal değeri yetişkinlerde 26-34 pikogram (pg) arasındadır. Pikogram, “gramın trilyonda biri” kadar olan ölçü birimidir. Bu aralık ölçümün yapıldığı laboratuvar ve cihaza göre değişebilir.
Aşağıda belirtilen değerler ise bebekler ve çocuklar için belirlenen normal değer aralıklarıdır:

  • 1-3 günlük bebeklerde: 31-37 pg,
  • 1 hafta-1 aylık bebeklerde: 28-40 pg,
  • 2 aylık bebeklerde: 26-34 pg,
  • 3-6 aylık bebeklerde: 25-35 pg,
  • 6 ay-2 yaş arası bebeklerde: 23-31 pg,
  • 2-6 yaş arası çocuklarda: 24-30 pg,
  • 6-12 yaş arası çocuklarda: 25-33 pg,
  • 12-18 yaş arası gençlerde: 25-35 pg.

Yukarıdaki değerler "Nelson Textbook of Pediatrics"den alınmıştır.

MCH yüksekliği ne anlama gelmektedir ?

Kan sayımında MCH’nin 34 pg’ın üzerinde çıkması durumunda MCH yüksekliğinden söz edilir. MCH yüksek ise, alyuvarlarda bulunan hemoglobin miktarı yüksek demektir.

Hangi durumda MCH yüksek çıkar ?

Alyuvarların üretimi esnasında gerekli olan vitaminlerin eksik olması bir çeşit kansızlığa yol açar. Megaloblastik anemi adı verilen bu durumda, MCH yüksektir.

MCH düşüklüğü ne anlama gelmektedir ?

Kan sayımında MCH’nin 26 pg’ın altında çıkması durumunda MCH düşüklüğünden söz edilir. MCH düşük ise, alyuvarlarda bulunan hemoglobin miktarı düşük demektir.

Hangi durumda MCH düşük çıkar ?

Çeşitli nedenlere bağlı kan kaybı, demir eksikliği gibi durumlar kansızlığa yol açar. Mikrositer anemi adı verilen bu durumlarda alyuvarların boyutları küçüktür. Kırmızı kan hücreleri küçük olduğunda, içerdiklei hemoglobin miktarı da az olur. Bu sebeple MCH düşük çıkar.

MCH sonuçları nasıl değerlendirilmelidir ?

MCH sonucunun tek başına değil de, diğer kan sayım bileşenleri ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Bu değerlendirmeyi en iyi doktorunuz yapacaktır.

Kaynak: Haber merkezi