SGK uzmanları, yaşamın önemli bir aşamasını oluşturan emekliliği hedeflemenin belirli şartları olduğunu vurguluyor. Bu şartlar, belirli bir yaşa ulaşmayı, belirli bir hizmet süresini tamamlamayı ve belirli bir prim miktarını ödemeyi içermektedir. İlk sigorta başlangıç tarihi, emeklilik koşullarını belirlemede hayati bir rol oynar.

Ancak bazen eksik prim ödemeleri emekliliğe ulaşmayı güçleştirebilir. Eksik prim günlerini borçlanma, emeklilik hedefine ulaşmak için önemli bir strateji olabilir. Örneğin; askerlik hizmetini yerine getirenler bu süreyi borçlanarak erken emekli olma hakkını elde edebilirler. Aynı şekilde kadınlar, doğum borçlanması aracılığıyla erken emeklilik imkanına sahip bulunmaktadır. Yasal şartlar sağlandığında bu durum önemli avantajlar sağlamaktadır.

Borçlanma Yolları ve Faydaları

Sigortalı kadınlar, her çocuk için 2 yıl süreyle borçlanarak emeklilik hedeflerine ulaşabilirler. Bu durum annelerin emeklilik süreçlerine destek sağlamaktadır. Askerliğini tamamlamış bireyler, hizmet sürelerini borçlanarak erken emeklilik imkanından yararlanabilirler. Bu durum askerlik görevini yerine getirmiş ancak sigortalı olmamış bireyler için değerli bir fırsat sunmaktadır. Diğer borçlanma seçenekleri ise şu şekildedir:

-       Grev ve lokavt süreleri

-       Hekimlerin fahri asistanlık süreleri

-       Seçim kanunlarına göre görevlerinden istifa edenlerin borçlanma imkanı

Asgari ücrette yeni ipucu! En uygun asgari ücret için harekete geçildi Asgari ücrette yeni ipucu! En uygun asgari ücret için harekete geçildi

-       Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların eksik süreleri borçlanabilmesi

-       Yurt dışına gönderilen öğrencilerin öğrenim sürelerini borçlanabilmesi.