Kredi kartı işlemlerine ilişkin faiz oranlarının üst sınırı Merkez Bankası tarafından yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında bankalar tarafından belirlenmektedir. Kurumumuzun faiz oranlarının belirlenmesinde ve banka ile müşterileri arasındaki faiz oranlarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesinde herhangi bir aracılık yetkisi yoktur.

Kredi Kartı Gecikme Faizi Hesaplama

Hesaplama için öncelikle bunun için akdi faiz kavramını ve gecikme faizi kavramlarını izah edelim.

Akdi Faiz Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Akdi faiz dönem borcunun asgarisinden yüksek miktarda ödeme yapıldığı takdirde kalan borç için uygulanan faizdir. Banka tarafından bunun için belirlenen oran da azami %2,02 olarak düşünelim.

Örneğin 1000 liralık dönem borcunuzun asgari ödeme tutarı 250 TL ve siz 500 TL ödeme yaptınız. Diğer hesap kesim tarihine kadar kalan 500 TL için %2,02’lik bir faiz uygulanacaktır.

Gecikme Faizi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Yine aynı şekilde örnekle izah etmeye çalışalım. 1000 liralık bir dönem borcunuz var ve asgari ödeme tutarınız 250 TL. Siz ise sadece 100 TL’lik bir ödeme yaptınız. Bu durumda asgari tutar için eksik ödediğiniz 150 TL için %2,52 bir gecikme faizi ödeyeceksiniz. Kalan 750 TL için de %2,02 olan akdi faiz uygulanacak.

Ancak bunlara ilave olarak ayrıca gecikme faizinin % 5 ine tekabül eden BSMV Tutarı ve %15 ‘ine tekabül eden KKDF Tutarı da toplam gecikme ücretini %20 daha artırmış olacak. Kısa bir örnekle açıklayalım isterseniz.

Senaryomuz şu şekilde;

ORTALAMA KONUT FİYATI 3 MİLYON TL’YE YAKLAŞTI ORTALAMA KONUT FİYATI 3 MİLYON TL’YE YAKLAŞTI

Toplam Borç: 1000 TL

Asgari Ödenmesi Gereken Miktar: 250 TL

Yapılan Ödeme: 500 TL

Bu durumda 500 lira için sadece akdi faiz uygulanacaktır, böylece;

Gecikme Faizi= 500 tl * %2,02 = 10,10 TL

BSMV Tutarı= 10,10 * % 5 = 0,505 TL

KKDF Tutarı= 10,10 * % 15 = 1,515

Toplam Gecikme Bedeli = 10,10+ 0,505 + 1,515 = 12,13 TL olacaktır.