Yıllardır süregelen öğretmenlerin ek ders ücreti üzerindeki haciz tartışmalarına son veren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ek ders ücretinin "her nevi ücret" kapsamında olduğuna hükmetti. Bir devlet okulundaki öğretmen, maaşının 1/4'ü ile ek ders ücretinin tamamına konulan haczin kaldırılması talebiyle İcra Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak İcra Müdürlüğü, talebi reddedince öğretmen, İcra Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, ek ders ücretine konulan haczi kaldırarak öğretmenin lehine karar verdi.

Öğretmenin maaşıyla geçinmekte zorlandığını ve eşinin hamile olması nedeniyle ek masraflarının bulunduğunu belirten mahkeme, görev yaptığı ilçeden diğer ilçedeki okula gidip gelmesi nedeniyle her gün 110 kilometre yol kat ettiğini vurguladı. Mahkeme, bu sebeplerle öğretmenin maaşının 1/4'ünü aşan kısım olarak ek ders ücretine uygulanan haczi kaldırdı.

Ancak alacaklı firma avukatı, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu kısmen kabul ederek İcra Mahkemesi kararını kaldırdı ve borçlunun maaş ve ek ders ücretinin 1/4'ü oranında hesaplanan 1.262,62 TL üzerinden haczin devamına karar verdi. Bu karar üzerine öğretmen, Yargıtay'a başvurdu.

UZMAN İSİMDEN 'ALTIN' UYARISI UZMAN İSİMDEN 'ALTIN' UYARISI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozdu. Daire, 2004 sayılı Kanun'un 83. maddesinde yer alan "her nevi ücret" ifadesinin ek ders ücretini de kapsadığına dikkat çekti. Hukuk Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, ek ders ücretinin maaş kapsamında olmadığının açık olduğu, bu nedenle tamamının haczedilebileceği yönündeki istikrarlı uygulama benimsenmedi. Ancak mahkeme, alacaklı vekilinin diğer temyiz itirazlarını incelememişti. Bu nedenle dosya, Özel Daire'ye gönderilerek konunun daha detaylı bir şekilde incelenmesine karar verildi.