OLASI BİR MARMARA DEPREMİ İÇİN NASIL HAZIRLIKLI OLABİLİRİZ?

 Geçenlerde Bursa’nın Nilüfer İlçesinde pancar deposunda düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği, olası bir Marmara depremi için geniş çaplı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda depreme hazırlıklı olma konusunda yapılması gereken şeyler gündeme konuldu. Ancak önlem konusu bence yapılması gereken şeylerden ziyade, vakit varken çürük yapıların ve miadı dolmuş yapıların tespiti yapılıp bu binaların ya yıkılması veya içinde ikamet edilmemesi konusunda belediyelerin çalışmalar başlatması daha mantıklıdır.

Beki bu çalışma fazla maliyetli olabilir ancak insan hayatı söz konusu olunca maliyetin önemi ikinci planda kalır.

Ülkemiz hemen her bölgesini saran fay hatları gerçeğini göz ardı etmek saf dillik olur. Bu belirttiğimiz fay hatlarının ne zaman ve hangi bölgede aktif hale gelip bizleri mateme boğacı bilinmez. Ancak bizim önlem almamız ve yukarıda da söylediğim gibi binaların depreme dayanıklılığını ve fay hattı üzerinde ki binalarında güçlendirme çalışmalarına bir an önce başlanarak deprem gerçeğine karşı tedbirimizi almalıyız.

Amacımızın deprem olduktan sonra, organize bir şekilde enkaz kaldırmak ve kısa sürede depremzedeleri kurtarma çalışmaları düşünülmemeli.

Deprem gerçeğine karşı yapılarımızı sağlamlaştırmalı. Çürük olan yapıların yerine yenisinin yapılması için vatandaşları bilinçlendirerek, gerekirse devletin desteği ile uzun vadeli düşük faizle çürük binaların güçlendirme ve yıkılanların yerine yenisinin yapılması için kredi verilmesi gündeme alınmalıdır.

Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz sözlerini ben pek tasvip etmiyorum. İster deprem afeti olsun ister sel, fırtına gibi afetler olsun, yuvalarımızı sağlam zeminlere yaptıktan sonra afetler ile yaşamanın güveni içinde olmamızdan hiç şüphe etmeyiz.

Allah’ın bizlere çok güzel bir öğüdü var: “Kulum sen tedbirini al, takdiri bana bırak!”

Başta il ve ilçe Belediyeleri olmak üzere, devletin de afetler için tedbir almasını ve bir daha böylesine afetlerin yaşanmamasını diliyor, hepimize düşen görevleri yerine getirilmesini diliyorum.